Rapidex Avfallskvarnar bidrar till 

ökad biogasproduktion!

                                                 

 

 

En Rapidex avfallskvarn fungerar alldeles utmärkt tillsammans med 3-kammarbrunn, avfallstank eller septitank.

Här är det fritt att installera avfallskvarn i alla kommuner och du behöver inte anmäla det till din kommun.

Man bör dimensionera tömningfrekvensen som om det är en person till i hushållet, men i många brunnar finns det överkapacitet så det märks inte att man har installerat en avfallskvarn. I en familj uppkommer ca200 liter avfall per år.

Avfallet sjunker med tiden ihop och tar sådeles mindre plats i brunnen. Jfr. med en kompost.

 

 

 Ny känsla i köket!

Med en Rapidex avfallskvarn.

 

 Fördelar med avfallskvarn. 

Sparar tid och ger lättare samt luktfria sopor. 

Inga besvärande bananflugor, möss och andra gnagare.

Inget mer "tjat" om soporna eller komposthinken.

Soppåsen har förvandlats till en papperskorg.

Säkerställer att matavfallet sorteras rätt, det går inte att köra igenom plast, metall eller d.y.l i kvarnen.

Flera fördelar kan du läsa om under fliken  Miljövinster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

rocabe.se Copyrights© 2008-2012